आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी

झक्कप्रसाद आचार्य

सहसचिव

बहाल मिती : २०७५ जेष्ठ २जानकारी

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन महाशाखा
 
झक्कप्रसाद आचार्य (सहसचिव)
फोन नं.: ९७७-१-४२००५३७
ईमेल: jacharya@mof.gov.np