आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी

चन्द्रकला पौडेल

सहसचिव

बहाल मिती : २०७५ श्रावण १६जानकारी

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन महाशाखा
 
चन्द्रकला पौडेल (सहसचिव)
फोन नं.: ९७७-१-४२००५३७
ईमेल: ckpaudel@mof.gov.np