आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

भुतपुर्व प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी

चन्द्रकला पौडेल

सहसचिव

कार्यकाल अवधी : (२०७५ श्रावण १६ - २०७५ मंसिर ११)


जानकारी

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन महाशाखा
 
चन्द्रकला पौडेल (सहसचिव)
फोन नं.: ९७७-१-४२००५३७
ईमेल: ckpaudel@mof.gov.np