आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

भुतपुर्व अर्थमन्त्री

ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की

अर्थमन्त्री

कार्यकाल अवधी : (२०७४ जेष्ठ २४ - २०७४ फाल्गुन ३)