Check Mail | नेपाली | English
Latest News

आधिकारिक नामांकन

S.N Name, Position Office Date Name of training/Purpose Country
1 श्री मुक्तिप्रसाद पाण्डे, निर्देशक भन्सार बिभाग, त्रिपुरेश्वर 2017-06-19
TO
2017-06-24
7th WCO Knowledge Academy for Customs and Trade Belgium
2 श्री मिमांश अधिकारी, निर्देशक भन्सार बिभाग, त्रिपुरेश्वर 2017-06-19
TO
2017-06-24
7th WCO Knowledge Academy for Customs and Trade Belgium
3 श्री देवी प्रसाद भण्डारी, निर्देशक भन्सार बिभाग, त्रिपुरेश्वर 2017-06-19
TO
2017-06-24
7th WCO Knowledge Academy for Customs and Trade Belgium
4 श्री टंक प्रसाद पाण्डेय, निर्देशक भन्सार बिभाग, त्रिपुरेश्वर 2017-06-19
TO
2017-06-24
7th WCO Knowledge Academy for Customs and Trade Belgium
5 श्री लावण्य कुमार ढकाल, निर्देशक भन्सार बिभाग, त्रिपुरेश्वर 2017-06-19
TO
2017-06-24
7th WCO Knowledge Academy for Customs and Trade Belgium
6 श्री भीम प्रसाद अधिकारी, प्रमुख भन्सार अधिकृत मेची भन्सार कार्यालय, झापा 2017-06-19
TO
2017-06-24
7th WCO Knowledge Academy for Customs and Trade Belgium
7 श्री विन्देश्वर प्रसाद लेखक, प्रमुख भन्सार अधिकृत कृष्णनगर भन्सार कार्यालय 2017-06-19
TO
2017-06-24
7th WCO Knowledge Academy for Customs and Trade Belgium
8 श्री देवीप्रसाद शर्मा, उपसचिव अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-06-19
TO
2017-06-24
7th WCO Knowledge Academy for Customs and Trade Belgium
9 श्री मनिराम पौडेल, शाखा अधिकृत भन्सार बिभाग, त्रिपुरेश्वर 2017-06-19
TO
2017-06-24
7th WCO Knowledge Academy for Customs and Trade Belgium
10 श्री किरण शर्मा, शाखा अधिकृत भन्सार बिभाग, त्रिपुरेश्वर 2017-06-19
TO
2017-06-24
7th WCO Knowledge Academy for Customs and Trade Belgium
11 श्री रामशरण चिमोरिया, महानिर्देशक भन्सार बिभाग, त्रिपुरेश्वर 2017-07-06
TO
2017-07-08
WCO Global Transit Conference Belgium
12 श्री दिव्यराज पोखरेल, प्रमुख भन्सार अधिकृत  तातोपानी भन्सार कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक 2017-07-06
TO
2017-07-08
WCO Global Transit Conference Belgium
13 श्री निरञ्जन ज्ञावाली, शाखा अधिकृत अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-07-10
TO
2017-07-14
Strengthening Budget Institution Singapore
14 श्री दिनेश गुरागाई, शाखा अधिकृत अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-07-10
TO
2017-07-14
Strengthening Budget Institution Singapore
15 श्री रामशरण चिमोरिया, महानिर्देशक भन्सार बिभाग, त्रिपुरेश्वर 2017-07-11
TO
2017-07-14
Peer to peer learning Event "WTO TFA: Enhancing Border Coordination and Measuring Progress" Switzerland
16 श्री फडिन्द्र प्रसाद आचार्य, शाखा अधिकृत अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-07-10
TO
2017-07-21
Fiscal Analysis and Forecasting Singapore
17 श्री रमेश अर्याल,उप-सचिव अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-07-17
TO
2017-07-28
IMF-Institute for Capacity Development (ICD) USA
18 श्री विनोदशरण आचार्य, निर्देशक (तथ्याङ्क) भन्सार बिभाग, त्रिपुरेश्वर 2017-08-22
TO
2017-08-30
Strategic Trade Control Enforcement (STEC) Belgium
19 श्री बासुदेव शर्मा पौडेल, उप-सचिव अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-08-21
TO
2017-09-01
IMF-Institute for Capacity Development (ICD) USA
20 श्री सुनिता पौडेल, शाखा अधिकृत आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौँ क्षेत्र नं ३    2017-09-28
TO
2018-03-08
IDE Advanced School overseas fellows program (Institute of Developing Economics Advanced School) Japan
21 श्री तिर्थराज बराल, प्रमुख भन्सार अधिकृत सुनसरी भन्सार कार्यालय, सुनसरी 2017-03-01
TO
2018-03-31
Strategic Management and Intellectual Property Rights Japan