Check Mail | नेपाली | English
Latest News

आधिकारिक नामांकन

S.N Name, Position Office Date Name of training/Purpose Country
1 श्री सुनिता पौडेल, शाखा अधिकृत आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौँ क्षेत्र नं ३    2017-09-28
TO
2018-03-08
IDE Advanced School overseas fellows program (Institute of Developing Economics Advanced School) Japan
2 श्री तिर्थराज बराल, प्रमुख भन्सार अधिकृत सुनसरी भन्सार कार्यालय, सुनसरी 2017-03-01
TO
2018-03-31
Strategic Management and Intellectual Property Rights Japan