Check Mail | नेपाली | English

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ चैत्र ५ प्रेस विज्ञप्ति
२०७४ चैत्र १ Agreement between the Government of Nepal and the Government of People's Republic of China
२०७४ फाल्गुन २७ प्रेस विज्ञप्ति २०७४।११।२७ राजस्व चुहावट
२०७४ फाल्गुन २२ प्रेस विज्ञप्ति
२०७४ माघ २९ Agreement with Asian Development Bank
२०७४ माघ २३ Agreement with Government of Korea, KOICA
२०७४ माघ ११ Agreement with Japan
२०७४ माघ ७ Agreement with World Bank
२०७४ पुस १६ Launching of Development Cooperation Report, FY 2016/17
१० २०७४ मंसिर ११ Asian Development Bank Provide Loan Assistance
११ २०७४ आश्विन २८ प्रेश विज्ञप्ती: विश्व बैंक समुह तथा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक साधारण सभा
१२ २०७४ आश्विन २३ वजेट कार्यान्वयन द्वैमासिक समीक्षा बैठक, प्रेस विज्ञप्ती (२०७४ आश्विन २३ )
१३ २०७४ भाद्र २५ Agreement between GoN and Asian Development Bank
१४ २०७४ भाद्र ६ मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) ,प्रेस विज्ञप्ती (२०७४ भाद्र ६ )
१५ २०७४ अषाढ २६ Agreement between GoN and the Government of Japan
१६ २०७४ अषाढ ८ Agreement between GoN and IDA
१७ २०७४ जेष्ठ २८ Agreement between GoN and Germany
१८ २०७४ जेष्ठ १२ Agreement between GoN and DFID
१९ २०७३ चैत्र २९ Agreement between GoN and the world Bank
२० २०७३ फाल्गुन १८ Memorandum of Understanding Signed between the GoN and the Government of UK