आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.स मिती शिर्षक
२०७५ वैशाख २६ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०१।२४
२०७५ वैशाख २४ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०१।२४
२०७५ वैशाख २१ Press Release _Bilateral Meeting with ADB President
२०७५ वैशाख १२ Press release 2075.1.12
२०७५ वैशाख ५ Press Releases 18 April 2018 LDM
२०७५ वैशाख ५ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०१।०५
२०७५ वैशाख ४ प्रेस विज्ञप्ती २०७४।०१।०४ चुहावट
२०७४ चैत्र २६ प्रेस विज्ञप्ती
२०७४ चैत्र २३ प्रेस विज्ञप्ति २०७४।१२।२३
१० २०७४ चैत्र ५ प्रेस विज्ञप्ति
११ २०७४ चैत्र १ Agreement between the Government of Nepal and the Government of People's Republic of China
१२ २०७४ फाल्गुन २७ प्रेस विज्ञप्ति २०७४।११।२७ राजस्व चुहावट
१३ २०७४ फाल्गुन २२ प्रेस विज्ञप्ति
१४ २०७४ माघ २९ Agreement with Asian Development Bank
१५ २०७४ माघ २३ Agreement with Government of Korea, KOICA
१६ २०७४ माघ ११ Agreement with Japan
१७ २०७४ माघ ७ Agreement with World Bank
१८ २०७४ पुस १६ Launching of Development Cooperation Report, FY 2016/17
१९ २०७४ मंसिर ११ Asian Development Bank Provide Loan Assistance
२० २०७४ आश्विन २८ प्रेश विज्ञप्ती: विश्व बैंक समुह तथा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक साधारण सभा