Check Mail | नेपाली | English
Latest News

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ वैशाख ५ राष्ट्रिय वौदिक सम्पत्ति नीति २०७३ स्वीकृत भएको बारे
२०७३ चैत्र २२ KOICA Scholarship
२०७३ चैत्र २१ Master of Chinese Economy
२०७३ चैत्र १७ Learning Organization and Knowledge Management (Staff College) - First and Second Class Officers
२०७३ चैत्र १६ MoFcoM scholarship and Youth of Excellence scheme
२०७३ चैत्र १३ अध्ययन तथा तालिम
२०७३ चैत्र ९ Master Degree on Finance and Tax Policy Scholarships
२०७३ फाल्गुन ३० बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
२०७३ फाल्गुन २७ SDF Vacancy Announcement
१० २०७३ फाल्गुन १५ e-Payment सम्बन्धमा
११ २०७३ माघ २८ पर्वतारोही दलका साथ खटाईने सम्पर्क अधिकृत मनोनयन सम्बन्धमा
१२ २०७३ माघ २७ Clarification to Pre-Bid Meeting Questions for Supply, Delivery & Installation of Blade Server, SAN and IT Equipment’s (IFB No. IT/01/2073-74)
१३ २०७३ माघ २७ 2017 United Nations Public service Awards (UNPSA)
१४ २०७३ माघ २५ 2017 KOICA - KAIST Scholarship
१५ २०७३ माघ ११ Invitation for Bids for “Supply, Delivery & Installation of Blade Server, SAN and IT Equipments” (Contract Identification No: IT/01/2073-74)
१६ २०७३ पुस १८ Notification of Award (ICB No: CM&ICSP/G/ICB/1)
१७ २०७३ पुस ५ GCF National Accreditation Entity Selection
१८ २०७३ पुस ५ जापान अध्ययन गर्न जाने सम्बन्धमा
१९ २०७३ पुस १ IFC MI Capital Markets Program सम्बन्धमा।
२० २०७३ मंसिर ७ सरुवा एवं विभिन्न निकायहरुबाट माग गरिने सरुवा सहमति दिने कार्य स्थगित गरिएको सम्बन्धमा