Check Mail | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ चैत्र ६ सेवाकालीन तालिमका लागि प्रशिक्षार्थि मनोनयन सम्बन्धमा ।
२०७४ फाल्गुन २७ प्रेस विज्ञप्ति २०७४।११।२७ राजस्व चुहावट
२०७४ फाल्गुन २३ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​
२०७४ फाल्गुन २२ प्रेस विज्ञप्ति
२०७४ फाल्गुन २२ वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
२०७४ फाल्गुन २१ प्रेस विज्ञप्ति
२०७४ फाल्गुन २१ वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
२०७४ फाल्गुन १८ प्रेस विज्ञप्ति
२०७४ फाल्गुन १४ प्रेस विज्ञप्ति
१० २०७४ फाल्गुन ११ नाम सिफारिश गरी पठाउने सम्बन्धमा ।
११ २०७४ फाल्गुन १० वैदेशिक भ्रमणका कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।
१२ २०७४ फाल्गुन ९ Invitation for Bids
१३ २०७४ माघ २९ उपस्थिति सम्बन्धमा
१४ २०७४ माघ २२ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा जान इच्छुक कर्मचारीले सम्पर्क राख्‍ने सम्बन्धमा ।
१५ २०७४ माघ १९ ENLISTMENT of LAW FIRMS
१६ २०७४ माघ १९ प्रशिक्षार्थिा मनोनयन गरी पठाउने वारे।
१७ २०७४ माघ १८ प्रशिक्षार्थिाहरूको नाम मनोनयन गरी पठइदिने सम्बन्धमा ।
१८ २०७४ माघ १५ शहीद दिवस,२०७४ भव्य रूपमा मनाउन सहभागिता गराइदिने सम्बन्धमा
१९ २०७४ पुस ३० प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको भौगोलिक कोडको कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
२० २०७४ पुस १६ काज जान इच्छुक कर्मचारीले विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।