Check Mail | नेपाली | English
Latest News

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ अषाढ ६ E-learning Course
२०७४ जेष्ठ २८ PhD Scholarships Notice
२०७४ जेष्ठ २८ PhD Scholarships Notice
२०७४ जेष्ठ १४ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
२०७४ जेष्ठ १० विश्व वातावरण दिवस ५ जुन, २०१७ (जेष्ठ २२, २०७४) लाई भव्यताका साथ मनाउने सन्दर्भमा
२०७४ जेष्ठ ८ IDE Advanced School Overseas Fellows Program Japan
२०७४ जेष्ठ ७ Learning Organization and Knowledge Management (Staff College) - First and Second Class Officers
२०७४ जेष्ठ ४ Summer School on lnternational Trade Theory and Practices
२०७४ वैशाख २० सम्पत्ति शुद्दिकरण अनुसन्धान विभागको लेख रचना उपलब्ध गराईदिने बारे सूचना
१० २०७४ वैशाख ५ राष्ट्रिय वौदिक सम्पत्ति नीति २०७३ स्वीकृत भएको बारे
११ २०७३ चैत्र २२ KOICA Scholarship
१२ २०७३ चैत्र २१ Master of Chinese Economy
१३ २०७३ चैत्र १७ Learning Organization and Knowledge Management (Staff College) - First and Second Class Officers
१४ २०७३ चैत्र १६ MoFcoM scholarship and Youth of Excellence scheme
१५ २०७३ चैत्र १३ अध्ययन तथा तालिम
१६ २०७३ चैत्र ९ Master Degree on Finance and Tax Policy Scholarships
१७ २०७३ फाल्गुन ३० बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
१८ २०७३ फाल्गुन २७ SDF Vacancy Announcement
१९ २०७३ फाल्गुन १५ e-Payment सम्बन्धमा
२० २०७३ माघ २८ पर्वतारोही दलका साथ खटाईने सम्पर्क अधिकृत मनोनयन सम्बन्धमा