आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

संगठनात्मक सिंहावलोकन

अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र समाहित गरिएको विभिन्न क्रियाकलाप संचालन गर्न देहाय बमोजिमको महाशाखाहरु व्यवस्था गरि कार्यक्षेत्र निर्दिष्ट गरिएका छन ।
 
 
महाशाखाहरु
 • प्रशासन महाशाखा
 • अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा
 • वजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा
 • संस्थान समन्वय महाशाखा
 • कानून तथा परामर्श महाशाखा
 • अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा
 • आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा
 • वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा
 
कार्यालय, विभाग, बित्तीय संस्था तथा अन्य निकायहरु 
 • महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
 
विभागहरु
 • भन्सार विभाग
 • आन्तरिक राजस्व विभाग
 • राजस्व प्रशासन तालीम केन्द्र
 
वैंक/वोर्ड/एजेन्सीहरु
 • नेपाल राष्ट्र वैंक
 • राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक
 • कृषि विकास वैंक
 • धितोपत्र वोर्ड
 • वीमा समिति
 • सार्वजनिक संस्थान निर्देशन वोर्ड
 • निक्षेप वीमा र कर्जा सुरक्षण निगम
 • नेपाल धितोपत्र विनिमय वजार लिमिटेड
 • नागरीक लगानी कोष
 • कर्मचारी संचय कोष
 • राष्ट्रिय वीमा संस्थान
 • एन.आई.डि.सि. विकास वैंक
 • सि.डि.एस.कम्पनी लिमिटेड
 •