Check Mail | नेपाली | English
Latest News

सम्पर्क

 
अर्थ मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल
ईमेल: moev@mof.gov.np
 
अडियो नोटिस बोर्डः १६१८ ०१ ४२११३३८
 
     
Honorable Finance Minister's Office (Fax 4211831)
Contact 4211461, 4211390 Finance Minister
     
Finance Secretary's Office (Fax 4211164)
Contact 4211332 Secretary
     
Chief Economic Advisor
Contact 1854,4211393 Chief Economic Advisor
Administration Division
Contact 4211300 Joint Secretary
     
Legal and Consultation Division
Contact 4211813 Joint Secretary
     
Revenue Management Division
Contact 4211315 Joint Secretary
     
Financial Sector Management Division
Contact 4211770 Joint Secretary
     
Monitoring and Evaluation Division
Contact 4200469 Joint Secretary
     
Economic Policy Analysis Division
Contact 4211326 Joint Secretary
     
Corporation Coordination Division
Contact 4211993 Joint Secretary
     
Budget and Program Division
Contact 4211401 Joint Secretary
     
International Economic Cooperation Coordination Division
Contact 4211837 Joint Secretary
     
Central Committee of Monitoring and Evaluation for Errors Clearance
Contact 4211318 Member Secretary
     

 

प्रवक्ता
श्री रामशरण पुडासैनी (सहसचिव)
फोन नं.: ९७७-४२००४६९
ईमेल: rpudasaini@mof.gov.np
 
सहप्रवक्ता
श्री राजेन्द्र पौडेल (उपसचिव)
फोन नं.: ९७७-४२००४२६
ईमेल: rpaudel@mof.gov.np
 

यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु
शिर्षक ढाँचा आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
सम्बन्धित कार्यालयहरुको सम्पर्क pdf 0.06 MB डाउनलोड गर्नुहोस्