आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०२०-२०२१ Budget Speech of Fiscal Year 2020/21 [English version]
२०२०-२०२१ September 13, 2020: Agreement with World bank
२०२०-२०२१ अर्थ बुलेटिन, श्रावण अंक (२०७७)
२०२०-२०२१ September 3, 2020: Ministry of Finance conducted virtual meeting with Local Development Partners to discuss about COVID-19 Financing gaps and strategy [English version]
२०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, अषाढ अंक (२०७७)
२०१९-२०२० सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७७ (बैशाख देखि असार मासान्तसम्म)
२०२०-२०२१ July 24, 2020: Agreement between Government of Nepal and Government of Japan [English version]
२०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, अषाढ अंक (२०७७)
२०१९-२०२० July 17, 2020: नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच कोविड १९ पश्चात नेपालका र्आथिक गतिबिधिलाई बढावा दिन ४५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सडक सहयोग आयोजनामा हस्ताक्षर
१० २०२०-२०२१ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
११ २०२०-२०२१ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०३।२९ को खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने सम्बन्धी निर्णय ।
१२ २०१९-२०२० July 9, 2020: Agreement between Government of Nepal and Asian Development Bank [English version]
१३ २०१९-२०२० प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७७/७८
१४ २०१९-२०२० June 28.2020: Agreement between Government of Nepal and Government of Switzerland [English version]
१५ २०१९-२०२० June 25, 2020: Agreement between Government of Nepal and World Bank [English version]
१६ २०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, जेष्ठ अंक (२०७७)
१७ २०२१-२०२२ Source Book: White Book FY 2020-21 [English version]
१८ २०१९-२०२० Newsletter DEC 2019 - MAR 2020 [English version]
१९ २०१९-२०२० मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७७
२० २०२०-२०२१ अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह)