Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title:
Year:
क्र.स मिती शिर्षक
2016-2017 Development Cooperation Report [FY 2015/16] [English version]
2016-2017 IECCD Newsletter Vol. 5 Issue 2 [English version]
2016-2017 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७३ (सातौँ संस्करण)
2016-2017 कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ (छैटौं संस्करण)
2016-2017 Standard Operating Procedures [English version]
2016-2017 बजेटको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदन, आ.व. २०७३/७४
2016-2017 वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ - २०७७/७८)
2016-2017 IECCD Newsletter Vol. 5 Issue 1 [English version]
2016-2017 समृद्ध नेपालको लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७३
१० 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ मंसिर महिना)
११ 2016-2017 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७३ मंसिर
१२ 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ कार्तिक महिना)
१३ 2016-2017 आर्थिक एेन, २०७३
१४ 2016-2017 IECCD Newsletter Vol. 4 Issue 6 [English version]
१५ 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ असोज महिना)
१६ 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ भाद्र महिना)
१७ 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ साउन महिना)
१८ 2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन कार्ययोजना
१९ 2016-2017 IECCD Newsletter Vol. 4 Issue 4 [English version]
२० 2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) [English version]