आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१८-२०१९ Statement by Dr. Yuba Raj Khatiwada, Minister of Finance, Nepal at the Executive Board Meeting of World Food Program, Rome, 27 November 2018 [English version]
२०१८-२०१९ Agreement with Asian Development Bank [English version]
२०१७-२०१८ Agreement with Asian Development Bank [English version]
२०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ कार्तिक महिना)
२०१८-२०१९ Newsletter JUL - SEP 2018 [English version]
२०१८-२०१९ Speech delivered by Hon. Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada on V20 Meeting during the IMF-WB Annual Meetings in Bali, Indonesia, on October 14, 2018 ! [English version]
२०१७-२०१८ October 5, 2018 [English version]
२०१७-२०१८ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ भदौ महिना)
२०१७-२०१८ सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५
१० २०१८-२०१९ Proceedings Report of Considering The Effectiveness Of Foreign Aid: Global Trends, Challenges And Implications For Nepal [English version]
११ २०१८-२०१९ September 05, 2018 [English version]
१२ २०१८-२०१९ August 24, 2018 [English version]
१३ २०१७-२०१८ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ साउन महिना)
१४ २०१७-२०१८ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन
१५ २०१८-२०१९ नेपाली राजदूतावास अमेरिका र अन्तराष्ट्रिय वित्त संस्थाको संयुक्त आयोजनामा भएको लगानीकर्ताको सम्मेलनलाई माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा द्वारा दिनुभएका वक्तब्य [०७ अगस्त, २०१८]
१६ २०१७-२०१८ महंगी भत्ता,पोशाक र सावधिक जीवन बीमाको बीमाङ्क वृद्धि सम्बन्धमा
१७ २०१७-२०१८ Annual Performance Review of Public Enterprise 2018 [English version]
१८ २०१७-२०१८ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण
१९ २०१८-२०१९ Cheque handover program of Housing Reconstruction Grant by India
२० २०१७-२०१८ Address by Hon.Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada at the 21st APG Annual Meeting on AML/CFT,Kathmandu, Nepal [ 21-27 July, 2018] [English version]