Nepal Flag
मेल जाँच | नेपाली| English

आर्थिक नीति विश्लेषण माहाशाखा

Documents

Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०७६ जेष्ठ १३ आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६
२०७५ जेष्ठ १३ आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५
२०७४ चैत्र १६ देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूबाट जारी श्वेतपत्र
२०७४ अषाढ २९ Economic Survey FY2016-17
२०७४ जेष्ठ १४ आर्थिक सर्वेक्षण - आर्थिक वर्ष २०७३/७४
२०७२ कार्तिक ११ सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति.२०७२
२०७२ अषाढ ३१ Final Economic Survey 2071-72 English Version
२०७२ अषाढ २७ आर्थिक सर्वेक्षण २०७१।७२
२०७१ भाद्र १६ Training Material Rajat Gupta Insider Trading Case File
१० २०७१ भाद्र १६ Training Material Top 4 Most Famous ID Cases
११ २०७१ भाद्र १६ Revised IT Procurement Plan for PDMO Final May 2014
१२ २०७१ भाद्र १६ Training Material Raj Rajaratnam Insider Trading
१३ २०७१ अषाढ ३० आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक बर्ष २०७०।७१
१४ २०७० भाद्र २० आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६९/७०
१५ २०७० श्रावण ४ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६८/६९
१६ २०७० श्रावण ३ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६७/६८
१७ २०६९ पुस २५ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६५/६६
१८ २०६९ पुस २४ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६४/६५
१९ २०६९ पुस २२ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६२/६३
२० २०६९ पुस २० आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६०/६१
२१ २०६९ पुस १९ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०५९/६०
२२ २०६९ पुस १८ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०५८/५९
२३ २०६९ पुस १७ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०५७/५८