Nepal Flag
मेल जाँच | नेपाली| English

राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा

Documents

Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०७५ पुस ११ प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्वन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५
२०७५ जेष्ठ २५ नेपाल राजपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर (बीसौं संशोधन ) नियमावली, २०७५
२०७५ जेष्ठ १५ आर्थिक विधेयक २०७५
२०७४ श्रावण १२ मदिरा (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७४
२०७४ जेष्ठ २५ राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७४
२०७४ जेष्ठ १५ आर्थिक विधेयक २०७४
२०७३ मंसिर १५ आर्थिक एेन, २०७३
२०७३ आश्विन १६ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन कार्ययोजना
२०७३ भाद्र १२ अन्तःशुल्क(सोह्रौं संशोधन)नियमावली, २०७३
१० २०७३ भाद्र १२ आयकर(छैठौं संशोधन)नियमावली, २०७३
११ २०७३ भाद्र १२ 'निजी गुण्टा, झिटी भारी' सम्बन्धी
१२ २०७३ भाद्र १२ भन्सार(सातौं संशोधन)नियमावली, २०७३
१३ २०७३ भाद्र १२ मूल्य अभिवृद्धि कर(अठारौं संशोधन)नियमावली, २०७३
१४ २०७३ श्रावण ८ सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूचना ( नेपला राजपत्र, जेठ १५ २०७३)
१५ २०७२ श्रावण ८ मूल्य अभिबृद्दि कर (सत्रौ संसोधन) नियमावली, २०७२
१६ २०७२ श्रावण ८ भन्सार (छैठौ संशोधन) नियमावली, २०७२
१७ २०७२ श्रावण ८ अन्त:शुल्क (पन्ध्रौ संशोधन) नियमावली, २०७२
१८ २०७२ श्रावण ८ आयकर (पाचौं संशोधन) नियमावली, २०७२
१९ २०७२ अषाढ ३१ राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७२
२० २०७२ अषाढ २९ Arthik Bidhayak 2072
२१ २०७२ अषाढ २० उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७२
२२ २०७२ अषाढ १ राहत सामग्री सम्बन्धि सुचना
२३ २०७२ जेष्ठ २४ राहत सामग्रीमा राजस्व छूट सम्वन्धी कार्यविधि, २०७२
२४ २०७२ जेष्ठ २२ जस्ता पातामा भन्सार छुट सम्बन्धी सुचना
२५ २०७२ जेष्ठ २१ Customs Cleared Relief Material List (2072-2-20)
२६ २०७२ जेष्ठ २० Customs Cleared Relief Material List (2072-2-19)
२७ २०७२ जेष्ठ १९ Customs Cleared Relief Material List (2072-2-18)
२८ २०७२ जेष्ठ १७ Customs Cleared Relief Material List (2072-2-16)
२९ २०७२ जेष्ठ १६ Customs Cleared Relief Material List (2072-2-15)
३० २०७२ जेष्ठ १५ Customs Cleared Relief Material List (2072-2-14)
३१ २०७२ जेष्ठ १४ Customs Cleared Relief Material List (2072-2-13)
३२ २०७२ जेष्ठ १२ Customs Cleared Relief Material List (2072-2-11)
३३ २०७२ जेष्ठ ११ Customs Cleared Relief Material List (2072-2-10)
३४ २०७२ जेष्ठ १० Customs Cleared Relief Material List (2072-2-8)
३५ २०७२ जेष्ठ १० Customs Cleared Relief Material List (2072-2-9)
३६ २०७२ जेष्ठ ९ Customs Cleared Relief Material List (2072-2-7)
३७ २०७२ जेष्ठ ८ Customs Cleared Relief Material List (2072-2-6)
३८ २०७२ जेष्ठ ६ Customs Cleared Relief Material List (2072-2-5)
३९ २०७२ जेष्ठ ३ Customs Cleared Relief Material List (2072-2-1)
४० २०७२ जेष्ठ ३ Customs Cleared Relief Material List (2072-2-2)
४१ २०७२ जेष्ठ २ Customs Cleared Relief Material List (2072-1-31)
४२ २०७२ जेष्ठ २ Customs Cleared Relief Material List (2072-1-30)
४३ २०७२ जेष्ठ १ Customs Cleared Relief Material List (2072-1-29)
४४ २०७२ वैशाख ३१ Customs Cleared Relief Material List (2072-1-28)
४५ २०७२ वैशाख २८ Customs Cleared Relief Material List (2072-1-27)
४६ २०७२ वैशाख २७ Customs Cleared Relief Material List (2072-1-26)
४७ २०७२ वैशाख २४ भूकम्प पीडितका लागि विभिन्न देश/संस्थाबाट सहयोग प्राप्त भई भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएका मालवस्तुको विवरण (२०७२।०१।२३)
४८ २०७२ वैशाख २२ Customs Cleared Relief Material List (2072-1-21)
४९ २०७२ वैशाख २१ Customs Cleared Relief Material List (2072-1-20)
५० २०७२ वैशाख २० UN note on customs clearance
५१ २०७२ वैशाख १९ Customs Cleared Relief Material List (2072-1-19)
५२ २०७२ वैशाख १९ प्रेस विज्ञप्ती- राहत उद्दारमा प्रयोग हुने सामग्रीहरुमा कर भन्सार छुट दिई सहज पैठारीको व्यवस्था मिलाइएको ।
५३ २०७२ वैशाख १९ Customs Cleared Relief Material List (2072-1-18)
५४ २०७२ वैशाख १९ Customs Cleared Relief Material List (2072-1-17)
५५ २०७२ वैशाख १९ Customs Cleared Relief Material List (2072-1-16)
५६ २०७२ वैशाख १९ Customs Cleared Relief Material List (2072-1-13-15)
५७ २०७२ वैशाख १८ प्रेस विज्ञप्ती- त्रिपालमा पर्ने भन्सार तथा सम्पुर्ण करमा छुट बारे
५८ २०७२ वैशाख १६ प्रेस विज्ञप्ती-नेपाल सरकारले गरेको उद्दार तथा राहत यन्त्र उपकरण र खाधन्न सामाग्रीको आयातका लागि गरिएको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न
५९ २०७२ वैशाख १५ tax exemption decision on the import relief materials (unofficial translation)
६० २०७२ वैशाख १४ राहत सामाग्री को कर महसुल छुटका लागि भर्नुपर्ने घोषणा फाराम
६१ २०७२ वैशाख १३ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा
६२ २०७२ वैशाख १२ भन्सार महसुल छुट सम्बन्धि विषेश व्यवस्था
६३ २०७२ वैशाख ११ प्रेस विज्ञप्ती- उद्दार तथा राहत यन्त्र उपकरण र खाधन्न सामाग्रीको आयातका लागि गरिएको व्यवस्था
६४ २०७१ कार्तिक १७ आर्थिक ऐन २०७१
६५ २०७१ कार्तिक १७ राष्ट्र ऋण उठाउने एेन २०७१
६६ २०७१ कार्तिक १७ ऋण तथा जमानत (बिसौ संसोधन) एेन २०७१
६७ २०७१ कार्तिक १७ विनियोजन एेन २०७१
६८ २०७१ अषाढ २९ नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७१।७२
६९ २०७१ अषाढ १८ राजस्व छुटको प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०७०
७० २०७१ अषाढ १८ गैरकर राजस्व सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७०
७१ २०७० अषाढ ३१ राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन, २०६७
७२ २०७० अषाढ ३१ राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन, २०६८