Nepal Flag
मेल जाँच | नेपाली| English

संस्थान समन्वय महाशाखा

परिचय

To ensure effectiveness in public enterprise management and accelerate the divestiture of State owned Enterprises (SOEs) in order to ease the pressure on public expenditure.

घटनाक्रम

कुनै घटनाहरू उपलब्ध छैन

नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा समितिको पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना

नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा समितिको पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना ।

Read More
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७५

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७५

Read More