Nepal Flag
मेल जाँच | नेपाली| English

प्रशासन महाशाखा

परिचय

A ministry of efficient, effective, responsive and result-oriented administrative system. To develop and operationalize a good human resource management, financial management and procurement system for the achievement of organizational objectives.
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

Read More
चाडपर्व बिदा अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

चाडपर्व बिदा अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Read More