आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

घोषणाहरू


राष्टिय बीमा संस्थानको प्रशासकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।
यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु
शिर्षक ढाँचा आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
pdf 0.82 MB डाउनलोड गर्नुहोस्