आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु


SAARC Development Fund Vacancy Announcement for Assistance Director - Thimpu, BhutanSAARC Development Fund Vacancy Announcement for Assistance Director - Thimpu, Bhutan 


यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु
शिर्षक ढाँचा आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
Application Form docx 0.12 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
TOR doc 0.05 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
Vacancy Annouoncement pdf 0.23 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
Note Verbale pdf 0.29 MB डाउनलोड गर्नुहोस्