आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

समाचारहरु


Statement by the Hon. Krishna Bahadur Mahara, Governor of the World Bank Group for Nepal


यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु
शिर्षक ढाँचा आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
Press Release pdf 0.04 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
Statement by the Hon. KRISHNA BAHADUR MAHARA pdf 0.2 MB डाउनलोड गर्नुहोस्