आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

समाचारहरु


Hon Minister's statement given in the World Bank annual meetings, 2014
यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु
शिर्षक ढाँचा आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
pdf 0 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
pdf 0.15 MB डाउनलोड गर्नुहोस्