चेक मेल | नेपाली | English

Signing Ceremony between the Government of Nepal and United Kingdom

मा.उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यूको आन्तरिक राजस्व विभागको अनुगमन तथा निरिक्षण

पूर्वअर्थ सचिवज्यूहरुसँगको छलफल

मा.उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यूको उधोग बाणिज्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँगको छलफल

मा. उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री ज्यूको जापानिज परराष्ट्र राज्यमन्त्रीसँगको भेटघाट तथा छलफल

CIA Updates

Mof Nepal