Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Official Nominations

Current Nominations (Past Nominations)

S.N Name, Position Office Date Name of training/Purpose Country
1 श्री केवल प्रसाद भण्डारी, सहसचिव अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-08-23
TO
2017-08-25
Economic Corridor Development for Competitive & Inclusive Asia Singapore
2 श्री विष्णुप्रसाद नेपाल, सहसचिव अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-08-28
TO
2017-08-29
Low Carbon Development and Financing Solutions-South Cooperation China
3 श्री विनोदशरण आचार्य, निर्देशक (तथ्याङ्क) भन्सार बिभाग, त्रिपुरेश्वर 2017-08-22
TO
2017-08-30
Strategic Trade Control Enforcement (STEC) Belgium
4 श्री शशी भट्टराई, कर अधिकृत आ.रा. का. काठमाण्डाै क्षेत्र नं. ३ 2017-08-10
TO
2017-08-30
Seminar On Budgeting and International Aid System for Nepal China
5 श्री हेम बस्नेत, कर अधिकृत आ.रा. का. कास्की 2017-08-10
TO
2017-08-30
Seminar On Budgeting and International Aid System for Nepal China
6 श्री सावित्रा कुमारी शर्मा, कर अधिकृत क.से.का. महाराजगंज 2017-08-10
TO
2017-08-30
Seminar On Budgeting and International Aid System for Nepal China
7 श्री आशाकुमारी शाह, शाखा अधिकृत अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-08-10
TO
2017-08-30
Seminar On Budgeting and International Aid System for Nepal China
8 श्री योगेश पराजुली, लेखा अधिकृत म.ले.नि.का. 2017-08-10
TO
2017-08-30
Seminar On Budgeting and International Aid System for Nepal China
9 श्री मनाेज आचार्य ,अनुसन्धान अधिकृत रा.अ.पू.क्षे.का., इटहरी 2017-08-10
TO
2017-08-30
Seminar On Budgeting and International Aid System for Nepal China
10 श्री ललित शाक्य, निर्देशक म.ले.प. काे कार्यालय 2017-08-10
TO
2017-08-30
Seminar On Budgeting and International Aid System for Nepal China
11 श्री पिंकी कुमारी झा, ले.प.अधिकारी म.ले.प. काे कार्यालय 2017-08-10
TO
2017-08-30
Seminar On Budgeting and International Aid System for Nepal China
12 श्री शारदा लामा, कम्प्यूटर अधिकृत अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-08-10
TO
2017-08-30
Seminar on Budgeting and International Aid System for Nepal China
13 श्री राजु पाैडेल, भ.जा.अधिकृत भ.जा.प. कार्यालय 2017-08-10
TO
2017-08-30
Seminar on Budgeting and International Aid System for Nepal China
14 श्री बासुदेव शर्मा पौडेल, उप-सचिव अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-08-21
TO
2017-09-01
IMF-Institute for Capacity Development (ICD) USA
15 श्री गोपाल प्रसाद दाहाल, शाखा अधिकृत रक्षा मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं 2017-08-27
TO
2017-09-03
सैनिकहरुको बन्दोबस्ती,अपरेशन रेडिनेश र अार्थिक व्यवस्था सम्बन्धी अवलोकन तथा निरीक्षण भ्रमण Lebanon
16 श्री राम बहादुर के.सी. , शाखा अधिकृत रक्षा मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं 2017-08-27
TO
2017-09-03
सैनिकहरुको बन्दोबस्ती,अपरेशन रेडिनेश र अार्थिक व्यवस्था सम्बन्धी अवलोकन तथा निरीक्षण भ्रमण Lebanon
17 श्री रामशरण चिमोरिया, महानिर्देशक भन्सार बिभाग, त्रिपुरेश्वर 2017-09-05
TO
2017-09-06
Asia Pacific Trade Facilitation Forum Indonesia
18 श्री केवलप्रसाद भण्डारी, सहसचिव अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-09-12
TO
2017-09-15
Fiscal Policy for Climate Action China
19 श्री धनिराम शर्मा, उप महानिर्देशक आन्तरिक राजस्व बिभाग, लाजिम्पाट 2017-09-12
TO
2017-09-15
Fiscal Policy for Climate Action China
20 श्री केवल प्रसाब भण्डारी, सहसचिव अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं 2017-09-12
TO
2017-09-15
Fiscal Policy for Climate Action China
21 श्री धनीराम शर्मा, उपमहानिर्देशक आन्तरिक राजस्व विभाग,लाजिम्पाट 2017-09-12
TO
2017-09-15
Fiscal Policy for Climate Action China
22 श्री राजेन्द्र् पाैडेल, उपमहानिर्देशक आन्तरिक राजस्व विभाग 2017-10-09
TO
2017-10-11
Sea Region Forum to Acceleration NCDs Prevention and Control in Context of the SDGs Thailand
23 श्री सुनिता पौडेल, शाखा अधिकृत आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौँ क्षेत्र नं ३    2017-09-28
TO
2018-03-08
IDE Advanced School overseas fellows program (Institute of Developing Economics Advanced School) Japan
24 श्री तिर्थराज बराल, प्रमुख भन्सार अधिकृत सुनसरी भन्सार कार्यालय, सुनसरी 2017-03-01
TO
2018-03-31
Strategic Management and Intellectual Property Rights Japan