Check Mail | नेपाली | English

Press Releases

S.No Press Release Id Date Title
1 1322 Sep 25, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०६।०९ (एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका जीवन तथा निर्जिवन वीमा व्यवसायीरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन )
2 1308 Sep 21, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०६।०१ (मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय उदघाटन तथा संबोधन)
3 1304 Sep 20, 2018 Press Release (20 September 2018) Nepal Germany Economic Cooperation 2018
4 1282 Sep 18, 2018 Press Release (19 September 2018)
5 1280 Sep 16, 2018 Press Release (16 September 2018)
6 1266 Sep 05, 2018 Agreement Between the Government of Nepal and the Government of Switzerland
7 1256 Aug 28, 2018 Press Release (28 August 2018)
8 1252 Aug 24, 2018 Press Release (24 August 2018)
9 1248 Aug 23, 2018 मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) ,प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ भाद्र ७ )
10 1230 Aug 15, 2018 Press Release (August 15, 2018)
11 1228 Aug 08, 2018 Press Release (August 08, 2018)
12 1226 Aug 07, 2018 Press Release (August 07, 2018)
13 1222 Jul 27, 2018 Cheque handover program of Housing Reconstruction Grant by India
14 1218 Jul 23, 2018 Press Release (July 23, 2018)
15 1216 Jul 17, 2018 Press Release ( July 17, 2018 )
16 1206 Jun 27, 2018 Press Release (June 27, 2018)
17 1188 May 27, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०२।१३
18 1184 May 09, 2018 माननीय अर्थ मन्त्री डा.युवराज खतिवडा एसियाली विकास बैंकको ५१ औं वार्षिक बैठकमा सहभागी भई फर्किनु भएपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति ।
19 1138 May 07, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०१।२४
20 1136 May 04, 2018 Press Release Bilateral Meeting with ADB President