Check Mail | नेपाली | English

Notices

S.No Date Title
1 Apr 18, 2018 Press Releases 18 April 2018 LDM
2 Apr 18, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०१।०५
3 Apr 17, 2018 प्रेस विज्ञप्ती २०७४।०१।०४ चुहावट
4 Apr 12, 2018 राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।
5 Apr 12, 2018 Scholarship scheme for Central Bankers / Finance Ministry Officials of SAARC Countries
6 Apr 11, 2018 राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
7 Apr 11, 2018 चाडपर्व बिदा अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
8 Apr 09, 2018 अर्थ सचिवज्यूले पदवहालीमा दिनुभएको निर्देशन
9 Apr 06, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७४।१२।२३
10 Apr 06, 2018 China Aid Academic Degree Education Program अन्तर्गत Doctoral Program को लागि अावेदन (७ दिन भित्र ) दिने सूचना ।
11 Apr 05, 2018 कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकको नियुक्ति सम्बन्धी गठित छनौट तथा सिफारिस समितिबाट सिफारिश गरिएका उम्मेदवारहरूको बर्णानुक्रमानुसारको नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना
12 Apr 04, 2018 राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।
13 Apr 02, 2018 कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सूचना ।
14 Mar 27, 2018 सेवाकालीन तालिमका लागि प्रशिक्षार्थि मनोनयन सम्बन्धमा ।
15 Mar 26, 2018 राष्टिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन ) आदेश, २०७४ सम्बन्धमा ।
16 Mar 20, 2018 सेवाकालीन तालिमका लागि प्रशिक्षार्थि मनोनयन सम्बन्धमा ।
17 Mar 11, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७४।११।२७ राजस्व चुहावट
18 Mar 07, 2018 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​
19 Mar 06, 2018 प्रेस विज्ञप्ति
20 Mar 06, 2018 वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।