Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2019-2020 IECCD Newsletter APR - JUL 2019
2 2019-2020 अर्थ बुलेटिन, असोज २०७६
3 2019-2020 October 11, 2019: Agreement between Government of Nepal and Saudi Fund for Development
4 2019-2020 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ भदौ महिना) [Nepali version]
5 2018-2019 September 11: Government of Nepal and the World Bank Portfolio Review Joint Meeting
6 2019-2020 Economic Bulletin (Bhadra, 2076) [Nepali version]
7 2019-2020 संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको छः अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
8 2019-2020 September 04: JFA signing with the UK, Switzerland and Norwegian Governments on Provincial and Local Governance Support Programme (PLGSP)
9 2018-2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ साउन महिना) [Nepali version]
10 2019-2020 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७५ साउन देखि २०७६ असार मासान्तसम्म । [Nepali version]
11 2019-2020 Taking Stock of Effectiveness Principles at Country Level
12 2019-2020 नयाँ तलबमान र सुविधा [Nepali version]
13 2019-2020 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान । [Nepali version]
14 2018-2019 26th July 2019: Agreement with Government of Japan
15 2018-2019 आर्थिक ऐन २०७६ [नेपाल सरकार अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐेन] प्रमाणीकरण मिति २०७६।०३।३० [Nepali version]
16 2018-2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ असार महिना) [Nepali version]
17 2018-2019 Agreement with Government of the Federal Republic of Germany
18 2019-2020 Budget Speech 2019-20
19 2018-2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ जेठ महिना) [Nepali version]
20 2018-2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ बैशाख महिना) [Nepali version]