Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2019-2020 नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६ [Nepali version]
2 2019-2020 नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६ [Nepali version]
3 2019-2020 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ (२०७६ कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म) [Nepali version]
4 2019-2020 Annual Status Review of Public Enterprises 2019
5 2019-2020 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन । [Nepali version]
6 2019-2020 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालन सम्बनधी मापदण्ड, २०७६ [Nepali version]
7 2019-2020 अर्थ बुलेटिन (माघ अंक) - २०७६ [Nepali version]
8 2019-2020 अर्थ बुलेटिन ( पुष अंक) - २०७६ [Nepali version]
9 2019-2020 अर्थ बुलेटिन - मंसिर अंक [२०७६]
10 2019-2020 Economic Bulletin [Kartik 2076] [Nepali version]
11 2018-2019 English Economic Survey 2018-19
12 2019-2020 Statement by Dr. Yuba Raj Khatiwada, Minister of Finance, Nepal at the 2019 Annual Meeting of the Board of Governors of the World Bank Group and International Monetary Fund, Washington dc, October 18, 2019.
13 2019-2020 IECCD Newsletter APR - JUL 2019
14 2019-2020 Economic Bulletin [Ashoj 2076] [Nepali version]
15 2019-2020 October 11, 2019: Agreement between Government of Nepal and Saudi Fund for Development
16 2019-2020 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ भदौ महिना) [Nepali version]
17 2018-2019 September 11: Government of Nepal and the World Bank Portfolio Review Joint Meeting
18 2019-2020 Economic Bulletin [Bhadra, 2076] [Nepali version]
19 2019-2020 संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको छः अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
20 2019-2020 September 04: JFA signing with the UK, Switzerland and Norwegian Governments on Provincial and Local Governance Support Programme (PLGSP)