Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2017-2018 विनियोजन विधेयक २०७५
2 2018-2019 नेपाल राजपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर (बीसौं संशोधन ) नियमावली, २०७५ [Nepali version]
3 2018-2019 प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ [Nepali version]
4 2018-2019 Statement of Technical and other assistance FY 2018-19
5 2018-2019 Budget Speech for FY 2018-19
6 2018-2019 आर्थिक विधेयक २०७५ [Nepali version]
7 2018-2019 व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ [Nepali version]
8 2018-2019 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७५/७६ [Nepali version]
9 2018-2019 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य [Nepali version]
10 2017-2018 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७५ [Nepali version]
11 2017-2018 आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ [Nepali version]
12 2017-2018 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५
13 2017-2018 अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण
14 2017-2018 Signing Ceremony between the Government of Nepal and the World Bank
15 2017-2018 माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक,२०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
16 2017-2018 Newsletter JAN - MAR 2018
17 2016-2017 Annual report FY 2073/74 [Nepali version]
18 2017-2018 Development Partners Profiles
19 2017-2018 देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूबाट जारी श्वेतपत्र
20 2017-2018 Green Climate Fund (Handbook for Nepal)