Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents - Monitoring and Evaluation Division Publications

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2016-2017 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण [Nepali version]
2 2016-2017 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७३ मंसिर [Nepali version]
3 2016-2017 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७३ श्रावण [Nepali version]
4 2015-2016 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण [Nepali version]
5 2015-2016 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७२ पौष [Nepali version]
6 2015-2016 देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यदिशा सम्वन्धी श्वेतपत्रको कार्यान्वयन कार्ययोजना
7 2015-2016 Suchanako hak sambandhi Ain, 2064 ko dafa 5(3) bamojim prastut gariyako Artha mantralayasanga sambandhit sarwajanik bibaran, 2072 Shrawan [Nepali version]
8 2014-2015 Suchanako hak sambandhi Ain, 2064 ko dafa 5(3) bamojim prastut gariyako Artha mantralayasanga sambandhit sarwajanik bibaran, 2071 Chaitra [Nepali version]
9 2014-2015 Suchanako hak sambandhi Ain, 2064 ko dafa 5(3) bamojim prastut gariyako Artha mantralayasanga sambandhit sarwajanik bibaran, 2071 Magh [Nepali version]
10 2014-2015 Public Notice according to Rights to Information Act, 2064 (2071 Bhadra) [Nepali version]
11 2012-2013 Suchanako hak sambandhi Ain, 2064 ko dafa 5(3) bamojim prastut gariyako Artha mantralayasanga sambandhit sarwajanik bibaran, 2070 Bhadra [Nepali version]
12 2010-2011 Suchanako Hak Sambandhi Ain [Updated Jestha 2070] [Nepali version]
13 2010-2011 Suchanako hak sambandhi Ain [Updated upto Mangsir] [Nepali version]
14 2010-2011 Suchanako hak sambandhi Ain [Updated] [Nepali version]
15 2010-2011 Suchanako hak sambandhi Ain [Nepali version]
16 2010-2011 Expenditure Forecast Detail, (FY 2010-11 to FY 2012-13) [Nepali version]
17 2009-2010 Budget Implementation Progress, 2009-10 [Nepali version]
18 2008-2009 Finance News and Views Kartik, 2065 (Oct-Nov 2008)
19 2008-2009 Finance News and Views Magh, 2064 (Jan-Feb 2008)
20 2007-2008 Finance News and Views Bhadra, 2064 (Aug-Sep 2007)