Check Mail | नेपाली | English

Documents - Economic Policy Analysis Division Publications

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2015-2016 वृहत आर्थिक परिसूचकहरु (विगत १० बर्षको तथ्याङ्कमा आधारित)
2 2015-2016 सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति.२०७२ [Nepali version]