Nepal Flag
नेपाली | English
Latest News

आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट तर्जुमा भइरहेकोले बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा आफ्ना अमूल्य सुझावहरु २०७३ बैशाख १५ गतेसम्म उपलव्ध गराइ सहयोग गरिदिनु हुन विभिन्न संघ, संस्था, वृद्धिजिवी, विज्ञ, राजनैतिक दल, राजनैतिक व्यक्तित्व, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी तथा आम नागरिकहरुमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। यस मन्त्रालयको वेवसाइट www.mof.gov.np मा उपलब्ध सुझाव फारम भरी वा इमेलबाट वा अन्य माध्यमबाट समेत सुझाव पठाउन सकिनेछ।

- अर्थ मन्त्रालय, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा, सिंहदरवार ।
Email: bpd@mof.gov.np

Development Cooperation Report, 2014-15 launching Program

Development Cooperation Report, 2014-15 launching Program

Envisioning Nepal 2030

Envisioning Nepal 2030

Hon. Finance Minister in the Inaugural Meeting of the Board of Governors of the AIIB

Finance State Minister's Welcome

Finance State Minister's Welcome

Finance State Minister's Welcome

Finance State Minister's Welcome

Agreement between the Government of Nepal and Government of Japan

Local Development Partners Meeting

Local Development Partners Meeting

Local Development Partners Meeting

Welcome of Finance Secretary

Welcome of Finance Secretary

Welcome of Finance Secretary

Finance Minister's Welcome

Finance Minister's Welcome

Publications

CIAA Updates

EarthquakeNepal-MoHA

Mof Nepal