Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
News Highlights
 • Courtesy call meeting with Ambassador H.E. Mr. Saeed Hamdan Al-Naqbi, UAE. 2019-08-14

  Courtesy call meeting with Ambassador H.E. Mr. Saeed Hamdan Al-Naqbi, UAE.

  Read More
 • सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७५ साउन देखि २०७६ असार मासान्तसम्म । 2019-08-13

  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७५ साउन देखि २०७६ असार मासान्तसम्म ।

  Read More
 • Keynote speech on 2019-08-12

  Keynote speech on "Entrepreneurial Ecosystem and the Role of Government in Promoting Entrepreneurship" organized by Youth Council Nepal at Hotel Yak & Yati on 2076-04-27

  Read More
 • 2019-08-06

  प्रेस विज्ञप्ति (२०७६ साउन २१ गते ) [आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति(MDAC) को वैठक सम्बन्धमा]

  Read More
 • 2019-08-04

  प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान ।

  Read More

Publications

Notices

News

Mof Nepal